Installera och programmera Java på Raspberry Pi (OpenJDK 7)

D. Sharon Pruitt via Compfight

Jag är mest van att programmera i Java, och därför ville jag förstås testa köra Java på min Rasperry Pi.

För att köra javaprogram behövs bara en JRE, men för att kompilera krävs JDK. Det finns flera JDK till Arm (den processor Raspberry Pi använder), men den som är lättast att komma igång med heter OpenJDK. Du installerar den såhär:

sudo aptitude install java7-jdk

Aptitude kommer visa ett meddelande liknande det nedan. Se till att du har tillräckligt ledigt utrymme på SD-kortet (2GB räcker om du inte har något annat installerat, men har du möjlighet så använd ett kort som är större än 2GB).

0 upgraded, 137 newly installed, 0 to remove and 12 not upgraded.
Need to get 103 MB of archives.
After this operation, 326 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue [Y/n]?

Tryck Y och låt Aptitude ladda ner och installera allting. När installationen är klar kan du kontrollera att java funkar med följande kommando:

java -version

Java visar då vilken variant av Java som finns installerad och dess version:

OpenJDK Runtime Environment (IcedTea7 2.1.1) (7~u3-2.1.1-1+rpi1)
OpenJDK Zero VM (build 22.0-b10, mixed mode)

Jag skapade en enkel testfil (jag använde vim, men du kan naturligtvis använda andra editorer, t.ex. nano)

public class Hw {
 public static void main(String[] args){
  float f = 3.1415f;
  System.out.println("Java on Raspberry " + f);

 }
}

För att kunna köra testprogrammet kompilerar du det:

javac Hw.java

och sedan testkör du det med:

java Hw

Programmet svarar då med:

Java on Raspberry 3.1415

Det är alltså mycket enkelt att komma igång med Java på Raspberry Pi. Däremot går det inte särskilt snabbt att köra program, vilket jag kommer visa i en annan blogpost.

En kommentar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.