månadsarkiv: november 2011

VPN via iPhone och Android – Datormagazin 13 2011

När du ansluter via öppna trådlösa surfzoner är det trivialt att avlyssna din trafik. Genom att sätta upp en egen VPN-server eller använda publika alternativ kan du skydda trafiken från avlyssning.

På en okrypterad accesspunkt kan till exempel program som Firesheep användas för att enkelt få tillgång till ditt Facebook-konto. Vissa webbtjänster skyddar trafiken med SSL, men inte alla. Utöver detta finns det risk för att trafiken från dina appar avlyssnas, till exempel när din telefon laddar ner e-post.

Ur innehållet:

  • Vad är VPN?
  • Komma åt tjänster i andra länder
  • Hemma eller i molnet?
  • Installera egen VPN-server
  • VPN-anslutning från iPhone och iPad
  • VPN-anslutning från Android
  • Anslut från PC och Mac
  • Default gateway

Läs artiken i Datormagazin 13 2011.

 

Code Kata – övning ger färdighet – Datormagazin 13 2011

Hur blir du en bra musiker? Det krävs att du kan musikteori och att du är väldigt duktig på att hantera ditt instrument. Självklart är det även bra ifall du har talang men för att bli riktigt duktig krävs det övning. Det krävs mycket övning och det krävs att du finslipar på dina detaljkunskaper.

På samma sätt som inom musiken är det inom idrotten. Talang är viktigt men träning är viktigare. En elit-idrottare tränar extremt mycket men även idrottare på normalnivå tränar. Konstigt nog så verkar inte samma filosofi gälla för utvecklare. Som kodare lär du dig ett språk eller en teknik och förväntas sedan praktisera detta direkt i ett projekt. Idén om att utvecklare också behöver öva på sina färdigheter är grunden för det som kallas Code Kata. Ordet Kata kommer från Japan och beskriver ett koreograferat rörelsemönster eller ett sätt att utföra en manöver på.

I Datormagazin 13 2011 skriver jag och David om hur du kan bli en bättre programmerare med Code Kata.

s mer om Code Kata på codekata.pragprog.com och i tidningen.