Automatiserad webbtestning med Seleinum – Datormagazin 12 2009

Idag är professionell utveckling av mjukvara en krävande process. Förväntningar på funktionalitet ökar samtidigt som ledtiderna förväntas minska för varje utvecklingscykel. Dessutom får inte kvaliteten minska utan skall snarare öka. För att klara dessa krav krävs en effektiv testprocess som snabbt identifierar brister i koden.

Artikeln presenterar Selenium, ett verktyg för automatiserad webbtestning.

[Posten är bakåtdaterad för att stämma med det datum då Datormagazin 2009-12 kom ut]

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.